Afhangen

Bij TV Waalrackets wordt gebruik gemaakt van de KNLTB Club App om een baan te reserveren. Hoe dit werkt kun je in het artikel Digitaal Afhangen - Hoe werkt dat? lezen.

Verder gelden nog de volgende regels:

 1. Speel altijd met de opgegeven personen bij de resevering. 
 2. Introducees mogen spelen, maar wel samen met een lid. Introducees moeten zich wel aanmelden op het park. 

 

Baanreglement

Leden die van de banen gebruik maken, worden geacht het baanreglement te kennen en dienovereenkomstig te handelen. De commissie Parkbeheer en de leden van het bestuur houden toezicht op de naleving van het baanreglement en zijn bevoegd handelend op te treden. Indien overtreders van het reglement geen gevolg geven aan een desbetreffend verzoek tot naleving, mogen zij van de baan worden verwijderd.  

Aanwijzingen van de commissie Parkbeheer en het bestuur moeten altijd worden opgevolgd.

1. Speelbaarheid banen. 

 1. Er kan gespeeld worden tijdens de openingstijden van de vereniging van 09:00 – 23:00 uur.
 2. Onder de volgende omstandigheden mag er niet gespeeld worden: 
  • tijdens of kort na nachtvorst (N.B. de vorst moet geheel uit de bovenlaag verdwenen zijn) 
  • bij neerslag (regen, hagel, sneeuw) 
  • indien er plassen op de baan staan 
  • indien het baanoppervlak beschadigd is
  • als de netten omlaag gehangen zijn, bijvoorbeeld voor onderhoud.

Bij twijfel of bijzonderheden, vraag de commissie Parkbeheer dan om advies.

  

2. Baanreservering. 

 1. Er mag uitsluitend gespeeld worden met een correcte baanreservering in de KNLTB Club App.  Meer informatie over het reserveren van een baan: Digitaal Afhangen - Hoe werkt dat?
 2. Zolang een baan in de baanreservering in de KNLTB club App, geblokkeerd is voor les, competitie, baanonderhoud of iets dergelijks., kan die baan niet gebruikt worden. 
 3. Een baan kan alleen gereserveerd worden door twee, drie of vier leden die ook daadwerkelijk op de ingestelde tijd op de baan gaan spelen. De keuze betreffende de reservering van de baansoort is geheel vrij.
 4. Het is niet toegestaan om een baan te reserveren voor anderen en dan zelf niet aanwezig te zijn. Het lid moet zelf ook aanwezig zijn.
 5. Bij een baanreservering is het mogelijk om een introducee op te geven. Het lid moet zelf ook aanwezig zijn. Meer informatie over introducees: Introducees (waalrackets.nl).
 6. Als je een baan gereserveerd hebt en door omstandigheden niet kan spelen, moet je de reservering annuleren, zodat de baan beschikbaar komt voor andere leden.

3. Speeltijd 

 1. De speeltijd voor enkelspel is max. 40 minuten, waarna men 5 minuten de baan sleept (totaal 45 min.).
 2. De speeltijd voor dubbelspel is max. 55 minuten, waarna men 5 minuten de baan sleept (totaal 60 min.).
 3. Indien er korter gespeeld wordt, moet men toch de baan slepen. 
 4. Jeugd t/m 17 jaar kan vrijspelen tot 19:00 uur

4. Kleding en schoeisel. 

Voor een ieder die de baan betreedt, is het dragen van tenniskleding en -schoenen verplicht. Schoeisel moet voorzien zijn van een profiel dat niet op maar in de zool moet zijn aangebracht. 

5. Aanwezigheid op de baan. 

Alleen zij die aan het spel deelnemen (spelers, umpire, lijnrechters, ballenjongens/meisjes) mogen zich op de baan bevinden. Toeschouwers en kinderen van spelende ouders blijven dus buiten de baan. 

6. Slepen. 

De banen moeten meteen na elke speelperiode of gespeelde wedstrijd door de betreffende spelers worden gesleept met het daarvoor bestemde materiaal. Het slepen gebeurt tot aan de hekken. Eventuele kuiltjes in de baan moeten worden opgevuld met gravel en met de schoenen worden aangedrukt. 

7. Sproeien. 

De automatische sproei-installatie regelt 's nachts de vochtigheid van de banen. Wanneer de banen overdag te droog zijn, moet contact worden opgenomen met Parkbeheer.

8. Vegen. 

Indien de lijnen slecht zichtbaar zijn, moeten deze worden geveegd. Let op dat niet naast de lijnen wordt geveegd, waardoor deze als het ware hoger komen te liggen en hierdoor gemakkelijk los geschopt kunnen worden. 

9. Verlichting. 

 1. De verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt vanuit het clubhuis.
 2. Als er na jou niet meer getennist wordt, moet je zelf ook weer de verlichting uit doen. De verlichting moet niet onnodig blijven branden.
 3. De verlichting wordt uiterlijk om 23:15 uur automatisch uitgeschakeld.