Welkom nieuwe bestuursleden!

snerttoernooi

Op de ALV van 2021 hebben Annemiek Nijst, Dienie van Wijngaarden en Wim de Knikker aangegeven meer voor de club te willen doen. Na wat gesprekken hebben we elkaar de hand geschud en treden zij allen in het bestuur.

Wim de Knikker is al jarenlang actief met het onderhouden van het park. Omdat hij ook al veel samenwerkte met het bestuur om diverse zaken uit te zoeken, heeft Wim aangegeven om als bestuurslid namens het Parkbeheer toe te treden. Daar zijn wij heel blij mee!

Annemiek en Dienie hadden vooral interesse voor Activiteiten en Secretaris. We hebben veel gesproken over wat dit inhoudt en wat er momenteel speelt en waar aan gewerkt wordt. Lang verhaal kort: Samen gaan zij deze twee rollen op zich nemen en de taken samen uitvoeren. Annemiek neemt de Secretaris rol op zich en Dienie neemt de activiteiten voor haar rekening. Zij wordt dan vooral Coördinator Activiteiten.